Fejléc szöveg

Mikrobiológiával
Földünk és állataink
egészségéért és
tisztaságáért

Rólunk

Küldetésünknek érezzük az emberi társadalom és a természet között felborult egyensúly visszaállításának támogatását.  Célunk elősegíteni azokat a természetes folyamatokat, amelyek valamennyi élő szervezet számára egy minőségibb, egészségesebb élet felé mutatnak.  Hisszük, hogy az EM technológia, az effektív mikroorganizmusok használata az ehhez vezető utat képviseli. Ezen meggyőződésünket számos hazai és külföldi kísérlet, tapasztalat támasztja alá. 

 

 

 

"ÉLETET VISZÜNK AZ ÉLETBE " A Föld a tágabb értelemben vett lakóhelyünk.

Mikroorganizmusok nélkül, a Föld egy élettelen tárgy lenne, mint amikor egy autóból kiemelik a motorját. Ott van, de nem lesz funkciója. Minden élőlénynek és minden fajta életet támogató folyamatnak a motorja a mikroorganizmusok. Erre mit tesz az ember? Évtizedek óta csak pusztítja őket. Vegyszerekkel a földjeinket, vizeinket, gyógyszerekkel az állatvilágot és saját szervezetünket. Az egész Föld, mint egy hatalmas élőlény rossz állapotban van, és egyre rosszabb állapotba kerül. A növények, állatok erről mit sem tehetnek, csak mi emberek. Ezért ezt nekünk is kell helyreállítanunk. Hogyan?

Minden Isten által teremtett élőlénynek megvan az a képessége, hogy önmagát gyógyítsa természetesen, ha hagyjuk. Ha megállítanánk a kemikáliák mértéktelen használatát, egy idő után beindulna az öngyógyulás folyamata. Idáig eljutni hihetetlen nagy munka, sokak számára elképzelhetetlen, átlagosemberi gondolkodással felfoghatatlan, hogy üzleti érdekek fölé tudjon kerekedni az, hogy bolygónk létét és jövőjét megoldjuk. Nagyon nagy változásoknak kell történnie az emberi elmékben ahhoz, hogy ne váljunk saját butaságunk áldozatává.

Ez a bizonyos tudományos és felhasználói körökben már bizonyított mikrobiológiai készítmény, az öngyógyításon felül képes arra, hogy földjeink, vizeink és a teljes élővilág számára segítse a regenerálódást. Teljesen egyszerű ez az egész. Amikor szárazság van a termőföldeken, akkor locsolással, azaz vízzel pótoljuk a vízhiányt. Amikor az erjedést, a felépítő folyamatokat és a biológiai egyensúlyt támogató mikrobákból van hiány, akkor azt a pozitív irányú folyamatokat támogatását kell pótolniuk. Ez persze csak az alapelmélet. 
A tudománynak ebbe az irányba kell fordulnia, hogy az adott felhasználási területeken a legjobb technológiákat fejlesszék ki. Az emBIO-ban megvan minden olyan faj, amely ehhez szükséges, hiszen minden eleme jelen van a természetben, csak az ott felborult egyensúlyt kell visszaállítani a megfelelő technológia alkalmazásával.

Az egész ügy küldetés számomra, amit egy vállalkozás keretein belül kezelek. Mindenkinek, aki itt dolgozik, kiváltság a számára. Sokkal több, mint egy munkahely. Legfőbb feladatom, hogy ezt az ügyet megfelelő mederben tartom. Nem szabad hagyni, hogy az üzleti érdekek szétszedjék vagy elferdítsék a lényegét. Fontos a profit termelése, hisz abból tudunk majd tovább építkezni, kutatni, fejleszteni, de semmilyen a célt szolgáló döntést nem befolyásolhat az anyagi érdek. Nagyon fontos, hogy a nehéz helyzetekben is ki kell tartani. 

A terjesztést illetően, gyors terjedést támogató marketing elemet nem használunk. A honlapon keresztül minden tájékoztatást megadunk, illetve a személyes és a kutató munkában kialakult kapcsolatokon keresztül lépegetünk előre. Előadást csak meghívásra tartunk. Ennek az egésznek van egy természetes folyamata, üteme, amelyet kezelni és támogatni kell, de nyomulni nem szabad.
Bárkinek, aki hasonlóképpen gondolkozik, lehetősége van arra, hogy csatlakozzon munkánkhoz. Ezen a területen nagy a jövés-menés, egyelőre még azoknak nagyobb a száma, akik a meggazdagodás lehetőségét vélik látni benne. Csak idő kérdése, hogy mikor morzsolódnak le. Akik az ügyet szolgálják, szintén csak idő kérdése, hogy anyagiakban is megoldásra találnak.

A konkurencia fogalmát nem ismerem el. Ugyanis, ha valaki nagyon hasonló dologgal foglalkozik, és ugyanezt az eszmét vallja, azokkal útjaink előbb-utóbb összefutnak, és a társainkká válnak. Amennyiben ugyanezt csinálják, de kizárólag profit alapon, az pedig azért nem konkurencia, mert más a célja. Ha mégis valaki azt mondja, hogy van konkurencia - a témához egy utolsó gondolat - , hogy róluk rosszat nem gondolunk, és mondunk, ellenük nem teszünk, és legfőképpen tiszteletben tartjuk őket. 

A további kutatások és technológiai fejlesztéseken kívül, a célunk, hogy az oktatás különböző szintjén beépítésre kerüljünk.
Céljaink eléréséhez óriási munkára és kitartásra van szükség, de hiszem, hogy egyszer elérjük, mert nincs más kiút. Hogy mikor, azt csak a Jóisten tudja, de hogy ez a legjobb időben fog történni, abban biztos vagyok.

Páncsity Ferenc
ügyvezető igazgató
EM-Technology Hungary Kft.